Przyjazny Mediator

Zawodowo naprawiam relacje

Moja oferta

O mnie

Zawód adwokata wykonuję od od roku 2010, a mediacją zajmuję się od roku 2018. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie, a jako mediator należę do Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Uzyskałam wpis na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Mediacje prowadzę głównie na terenie województwa małopolskiego. Moje siedziby mieszczą się w Bochni przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 oraz w Krakowie przy Placu Szczepańskim 8.

Wykształcenie prawnicze (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Wydział Prawa i Administracji: 1997/98 - 2001/02) poszerzyłam o studia podyplomowe z zakresu retoryki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Wydział Filologiczny: 2003-2005), oraz z zakresu trenerstwa i coachingu (Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie: 2021/2022). Uczestniczę w licznych konferencjach lokalnych, krajowych i międzynarodowych z dziedziny prawa i psychologii, dotyczących w szczególności pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

PRZYJAZNY MEDIATOR

zawodowo naprawiam relacje