Mediacje Bochnia

Kancelaria Adwokacka Beaty Chodorowskiej - Kęcik, zlokalizowana w Bochni, od 2010 roku zapewnia pomoc prawną, a od roku 2018 także mediacyjną dla osób i innych podmiotów pozostających w konflikcie. Zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług, w szczególności udzielaniem porad prawnych i sporządzaniem stosownych pism, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Gwarantuje efektywną ochronę interesów w zakresie m.in. prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego. Pomaga w ustaleniu strategi działania, głównie pozaprocesowej. Wyznaczając nowe drogi dialogu i porozumienia, Kancelaria wykorzystuje w pełni zalety mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Zajmuje się organizowaniem mediacji sądowych (głównie kierowanych przez sądy z okręgów krakowskiego i tarnowskiego, w szczególności przez Sąd Rejonowy w Bochni), a także pozasądowych.

Mediacja sądowa w Bochni

Wszczynana jest na podstawie skierowania sądu w trakcie prowadzonego już postępowania sądowego.

Mediacja pozasądowa w Bochni

Wszczynana jest na podstawie umowy pomiędzy stronami konfliktu i mediatorem w sytuacji, gdy strony decydują się na rozwiązanie sporu bez udziału sądu. Możliwe jest także zawarcie umowy w trakcie postępowania sądowego, kiedy strony - niezależnie od prowadzonego postępowania - podejmują próbę poczynienia uzgodnień w sprawach będących przedmiotem postępowania sądowego.

Usługi Kancelarii w Bochni

Adresowane są nie tylko do osób fizycznych, ale nadto do przedsiębiorców. Jej celem jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wskazanie dodatkowego sposobu załatwienia sporu w sposób nowoczesny, alternatywny dla sądu, dający możliwość kontynuowania współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami.

PRZYJAZNY MEDIATOR

zawodowo naprawiam relacje


Kancelaria w Bochni

Poza standardowymi sposobami spotkań i prowadzenia mediacji, korzysta z platform do prowadzenia mediacji zdalnej (e-mediacja).

E-mediacja w Bochni

To możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego całkowicie on-line. Sprawdza się zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie jest możliwe osobiste stawiennictwo stron w Kancelarii albo ze względu na niemożliwość osobistej styczności stron. W przypadku podmiotów gospodarczych zapewnia oszczędność czasu, sprawność i szybkość postępowania.